Compassie training

compassie-training

 

Compassie training 2020 Alkmaar

‘Open je voor je kwetsbaarheid en destructieve gewoonten

Je komt er sterker en rijker uit’

 

Mindfulness en Compassie

Wanneer we mindfulness beoefenen leren we om bewust aanwezig te zijn bij het leven zoals het zich van moment tot moment aan ons voordoet. Maar hoe gaan we om met momenten die extra moeilijk en pijnlijk zijn en die ons lijden bezorgen? Dat is een uitdaging waar we allemaal vroeg of laat voor komen te staan. De sleutel is dat we leren het leven niet alleen met mindfulness maar ook met heartfulness tegemoet te treden. Dat wil zeggen: met compassie of met mededogen.

Compassievol leven

Compassie (of mededogen) is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen. Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en de bereidheid daarin verantwoordelijkheid te nemen.

Compassie vraagt om moed en ruimhartigheid. Compassie hoeft niemand uit te sluiten, ook niet de persoon met wie we het meeste te maken hebben in ons leven… onszelf. Er zijn goede redenen de beoefening van compassie juist te beginnen met zelfcompassie. Zouden we onszelf overslaan, dan kunnen we moeilijk aanvoelen wat een ander nodig heeft.

Zelfcompassie beoefenen is daarom niet egocentrisch. Juist doordat we een gezondere relatie met onszelf ontwikkelen, wordt de weg geopend naar meer empathie en compassie voor anderen.

Het is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei gekomen is. Gelukkig kan compassie door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden en dat is het doel van compassietraining. 

Compassietraining of ‘op Mindfulness gebaseerd compassievol leven’  (MBCL), is een training in mildheid en (zelf)compassie, als verdieping van en vervolg op de cursus Mindfulness (MBSR/MBCT). 

Veel mensen ervaren na de achtweekse Mindfulnesstraining de behoefte om mindfulness uit te breiden met de beoefening van compassie. De 8 weken durende Compassietraining is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie. In onze cultuur ervaren veel mensen psychische problemen, hebben een lage dunk van zichzelf en gaan gebukt onder zelfverwijt of schaamte. In de compassietraining worden oefeningen aangeboden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met onszelf en anderen te ervaren.

Kennismaking

Voorafgaand aan deelname heeft een (telefonische) kennismaking plaats. In dit gesprek is er ruimte voor vragen van de deelnemer en kan er gedeeld worden over welke thema’s/onderwerpen er meegenomen worden naar de compassie training.

Integratie dagelijkse leven

Na de training is het mogelijk deel te nemen aan andere onderdelen van het aanbod om het geleerde te verdiepen en wakker  te houden.

Voor wie?

De training MBCL is een groepsgerichte compassietraining, bedoeld voor hen die zich (deels) in bovengenoemde beschrijvingen herkennen en eerder de mindfulness cursus (MBSR/MBCT) hebben gevolgd. De compassietraining bouwt daar namelijk op voort en is geschikt voor hen die gemotiveerd zijn tot nader zelfonderzoek en aan de eigen ervaring willen toetsen wat heilzaam voor hen is en wat niet. Met name is deze cursus bedoeld voor mensen die wel ondervonden hebben dat mindfulnessbeoefening hen goed doet, maar die moeite hebben deze in hun leven te integreren en een milde, vriendelijke houding daarbij te ontwikkelen. Bij deelnemers wordt gesuggereerd dat zij gedurende de training dagelijks ¾ à 1 uur tijd vrijmaken voor oefeningen.

In Alkmaar wordt er vanaf 8 mei op vrijdagmiddag een zelfcompassie cursus gegeven. In het najaar is er in Alkmaar vast weer een compassie training.

Is Haarlem-Overveen voor jou ook een mogelijkheid? Vanaf woensdag 6 mei is er een compassietraining op het prachtige landgoed van Elswout in Overveen. Bij mooi weer goed te combineren met een stiltewandeling. 

Een liefdevoller leven in 10 lessen

Bijdrage: 395,-
Inclusief:

  • 10 lessen
  • het werkboek ‘Compassie in je leven’ van Frits Koster en Erik van den Brink
  • audiobestanden om te oefenen 
  • telefonische kennismaking of we spreken ergens af

De trainer, Titia van Rootselaar

Beroepsvereniging
Ik ben sinds 2008 een gecertificeerd MBSR –mindfulness trainer  categorie 1 VMBN.

En heb de Mindfulnesstraining sindsdien regelmatig gegeven. Vanwege deze registratie, categorie 1 VMBN, geven verschillende zorgverzekeraars een gedeeltelijke vergoeding van de training.

Sinds 2013 geef ik de Compassie training. Ik deed de opleiding voor compassietrainer MBCL  in 2013 bij Frits Koster en Erik van den Brink en ben in hun register  A en  B geregistreerd  compassietrainer MBCL.
Ik deed de opleiding tot  Interpersoonlijke mindfulness trainer (IPM)

 

 

Ring the bells that still can ring

Forget your perfect offering

There is a crack in everything

That’s how the light gets in

– Leonard Cohen-

———————–  

Ervaringen van deelnemers aan de compassie training najaar 2019

Ik kijk met meer compassie naar mijn leven.
Ik voel meer compassie voor mijzelf in die gebieden waarin ik mezelf altijd veroordeelde. Waar ik streng was voor mijzelf.
Titia geeft tijdens de lessen ook voorbeelden uit haar eigen ontwikkeling, dat vond ik een waardevolle aanvulling.

In deze training heb ik geleerd om tijd en ruimte voor mezelf te nemen.
Ook heeft het  gevoel dat ik goed ben zoals ik ben een plek gekregen. Door regelmatig tijd en aandacht aan mezelf te besteden,vind ik meer ruimte in mezelf. Daardoor voel ik ook weer meer ruimte voor anderen.

Ik ben me meer bewust van negatieve gedachten.
Door de training, de oefeningen heb ik meer handvatten om hier mee om te gaan. Ik weet nu dat gedachten niet zijn wie ik ben.  Door de training kan ik er nu op een afstand naar kijken. Ik ben me meer gewaar van wat er is. Ik heb de training als prettig ervaren, zo ook de Stiltedag. Dankjewel Titia , voor je feedback, je rust en de training.