Compassie-training Haarlem Poortgebouw van Elswout

compassie-haarlem-poortgebouw-van-elswout

Op Mindfulness gebaseerd Compassievol leven

Vanaf woensdag 2 september a.s. wordt er een Compassietraining MBCL aangeboden in de mooie ruimte van praktijk Van Kind tot Ouder op het prachtige landgoed van Elswout. Een praktijk voor psychologische hulpverlening en psychotherapie aan kinderen en/of hun ouders en volwassenen in Haarlem- Overveen.

Uiteraard met in achtneming van alle hygiëne maatregelen die er nodig zijn. Deelnemers worden ruim van te voren op de hoogte gebracht. 

De praktijk van Kind tot Ouder is gevestigd in het poortgebouw van het prachtige landgoed Elswout; onder de poort door direct rechts door het hekje.
Er is meer dan genoeg ruimte om uw fiets of auto te parkeren. Graag op de daarvoor bestemde plekken (fietsenstalling en parkeerplaats links van het poortgebouw).

Hoe je lijden een  ‘positieve’ wending geeft met de

Er zijn verschillende wegen om met ons lijden, of dat van anderen om te gaan. In de compassie training haarlem- poortgebouw van Elswout  onderzoeken we dit aan de hand van theorie, meditaties en oefeningen. Je ontwikkelt hierdoor een betere zelfzorg.  Je ervaart steun door een groter besef van medemenselijkheid. Er is meer verbondenheid met anderen. Je ontdekt warmte en acceptatie in jezelf. De mogelijkheid om er voor een ander te zijn, zonder overspoeld te raken.

Ontdek de warmte en het licht van de zon
in jou
Liefde voor jezelf, wijsheid
waar zoveel goeds uit voortkomt
Ontdek innerlijke kracht en inspiratie in een voor jou betekenisvol leven


Compassie Haarlem – poortgebouw van Elswout

Een op Mindfulness gebaseerde
verdiepings cursus

Wanneer we mindfulness beoefenen leren we om bewust aanwezig te zijn. Bij het leven zoals het zich van moment tot moment aan ons voordoet. Maar hoe gaan we om met momenten die extra moeilijk en pijnlijk zijn? Momenten die ons lijden bezorgen? Dat is een uitdaging waar we allemaal vroeg of laat voor komen te staan.

De sleutel is dat we leren het leven niet alleen met mindfulness tegemoet te treden. Maar ook met heartfulness. Dat wil zeggen: met compassie of met mededogen.

Compassie Haarlem Poortgebouw van Elswout

Compassie is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden. Zowel van onszelf als dat van anderen. Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten. En de bereidheid daarin verantwoordelijkheid te nemen.

Compassie vraagt om moed en ruimhartigheid

Compassie hoeft niemand uit te sluiten. Ook niet de persoon met wie we het meeste te maken hebben… n.l. onszelf. Er zijn goede redenen de beoefening van compassie te beginnen met zelfcompassie. Slaan we onszelf over, dan kunnen we moeilijk aanvoelen wat een ander nodig heeft.

Zelfcompassie beoefenen is daarom niet egocentrisch

Een gezondere relatie met onszelf opent de weg naar meer empathie en compassie voor anderen.

Compassie is een algemeen menselijke eigenschap

Compassie is een eigenschap die bij ieder in aanleg aanwezig is. Door allerlei redenen kan deze echter niet voldoende tot bloei zijn gekomen. Gelukkig kan compassie door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden. Dat is het doel van de compassie training haarlem poortgebouw van Elswout

MBCL

Compassie training Haarlem poortgebouw van Elswout of ‘op Mindfulness gebaseerd compassievol leven’  (MBCL), is een training in mildheid en (zelf)compassie.  Het is een verdieping van de cursus Mindfulness (MBSR/MBCT).

Veel mensen hebben een lage dunk van zichzelf. En gaan gebukt onder zelfverwijt of schaamte. Veel mensen ervaren na de achtweekse Mindfulnesstraining de behoefte om mindfulness uit te breiden met de beoefening van compassie. De 8 weken durende Compassie training Haarlem poortgebouw van Elswout is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie. In de compassietraining worden oefeningen aangeboden. Oefeningen waarmee meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met onszelf en anderen ervaren kan worden.

 

                      Ring the bells that still can ring

                       Forget your perfect offering

                       There is a crack in everything

                       That’s how the light gets in.

                               – Leonard Cohen –

 

Compassie-training-haarlem-poortgebouw-elswout

 

Compassie training MBCL

Voor wie?

De compassie training haarlem poortgebouw van elswout is een groepsgerichte compassietraining. Bedoeld voor hen die zich (deels) in bovengenoemde beschrijvingen herkennen.  De compassietraining is ook voor mensen die eerder de mindfulness cursus (MBSR/MBCT) hebben gevolgd. De compassietraining bouwt daar op voort. En voor hen die gemotiveerd zijn tot nader zelfonderzoek. Die eigen ervaring willen toetsen aan wat heilzaam is en wat niet. Deze cursus is ondersteunend voor mensen die ondervonden hebben dat mindfulness beoefening hen goed doet. Maar die moeite hebben deze in hun leven te integreren.  En om een milde, vriendelijke houding daarbij te ontwikkelen.

Inhoud Compassie training – Haarlem Poortgebouw van Elswout

Naast het verder trainen van mindfulness komt onder meer het volgende aan bod:

  • Het erkennen van pijn en lijden. Hoe ons brein en organisme is geëvolueerd om ons te helpen overleven.
  • Inzicht in de drie basale emotieregulatiesystemen: het gevaarsysteem, gericht op zelfbescherming; het jaagsysteem, gericht op bevrediging en beloning; en het zorg- en kalmeringsysteem, gericht op geborgenheid, tevredenheid en verbondenheid.
  • Hoe de drie systemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf, maar ook van binnenuit, bijvoorbeeld door schaamte, zelfkritiek en een innerlijke pestkop.
  • Besef van onze gedeelde menselijke conditie. Waar we niet voor gekozen hebben, is niet onze fout.

Ook deze onderwerpen komen aan bod

  • Hoe mentale voorstellingen de emotieregulatiesystemen kunnen beïnvloeden. Hoe compassiebeoefening de balans kan helpen herstellen door ons zorg- en kalmeringsysteem te versterken. En een innerlijke helper te voeden.
  • Oefeningen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, denken.  Redeneren, visualiseren, spreken en handelen.
  • Oefeningen die ons helpen ontdekken wat bijdraagt aan geluk, vreugde en dankbaarheid.
  • Aandacht voor Vier Levensvrienden die ons kunnen bijstaan. Afhankelijk van waar een gegeven situatie om vraagt: liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, medevreugde en gelijkmoedigheid.

Opbouw

Het programma bestaat uit 8 sessies van 2 ½ uur en een compassie-meditatie dagdeel. De cursus vraagt van deelnemers dat zij thuis een uur per dag vrijmaken voor het doen van oefeningen. Er wordt thuis gewerkt met een werkboek en audio-cd’s. De structuur lijkt daarmee op de basis mindfulnesscursus.

Onderbouwing

De training is ontwikkeld door Erik van den Brink (psychiater) en Frits Koster. Net als bij de mindfulnesscursus zijn de voornaamste leermeesters de eigen ervaring,  de uitwisselingen in de groep. Deelnemers zijn vrij in wat ze met elkaar delen. Zij hoeven de problemen niet voor elkaar op te lossen. Wel kunnen ze elkaar ondersteunen door ook in de uitwisselingen mindfulness en compassie te beoefenen.

Integratie dagelijkse leven

Tijdens de lessen is ruim aandacht voor het integreren van compassie in het dagelijkse leven. Na de training is het mogelijk deel te nemen aan andere vervolg-onderdelen van het aanbod. Om hiermee het geleerde te verdiepen en wakker  te houden.

Compassie-Haarlem-Poortgebouw-van-Elswout

Praktische informatie

Compassie-training Elswout
Start woensdagavond  2 september
Overige data: 9, 16, 23, en 30  september/ 7,14,21 oktober
Tijd: 19.00 – 21.30 uur

De compassie retraite dag
zondag  20 september   
Tijd 13.30- 17.30 uur

Bijdrage hele cursus
€375,- (incl. BTW)
Inclusief
 8- wekelijkse lessen + 1 meditatie-en stilte-bijeenkomst
een gratis kennismakingsgesprek
Het werkboek ‘Compassie in je leven’ waarin tal van oefeningen en
de theorie van de wekelijkse bijeenkomsten.
Je ontvangt een link waarmee je oefeningen en meditaties kunt downloaden.

Er is deels vergoeding mogelijk, afhankelijk van de zorgverzekering.

Financiën mogen wat mij betreft geen belemmering zijn voor deelname. Neem contact op als dit voor jou speelt. Dan onderzoeken we wat er mogelijk is.

De trainer, Titia van Rootselaar

Beroepsvereniging
Ik ben sinds 2008 een gecertificeerd MBSR –mindfulness trainer  categorie 1 VMBN.
VMBN lidnr. 2014533 en heb de Mindfulnesstraining sindsdien regelmatig gegeven. Vanwege deze registratie, categorie 1 VMBN, geven verschillende zorgverzekeraars een gedeeltelijke vergoeding van de training.
Sinds 2013 geef ik ook de Compassie training. Ik deed de opleiding voor compassietrainer MBCL  in 2013 bij Frits Koster en Erik van den Brink en ben in hun register  A en  B geregistreerd  compassietrainer MBCL.
Ik deed de opleiding tot  Interpersoonlijke mindfulness trainer (IPM)

Kennismaking

Voorafgaand aan deelname heeft een gratis kennismaking plaats. In dit gesprek is er ruimte voor vragen van de deelnemer en kan er gedeeld worden over welke thema’s/onderwerpen er meegenomen worden naar de compassie training. Ook zullen we er bij stil staan of de training aansluit bij wat de deelnemer er mee wil bereiken.

Je kunt je hier aanmelden voor een gratis kennismaking of voor de training

Compassie Haarlem
Poortgebouw van Elswout

compassie-haarlem-poortgebouw-van-elswout

Met de op Mindfulness gebaseerde Compassietraining MBCL ontwikkelt u meer gevoelens van warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid. Voor u zelf  en anderen.

Compassie-Haarlem-Poortgebouw-

van-Elswout