Compassietraining Overdag Velsen

 

compassietraining-overdag-velsen

 

Compassietraining – Overdag – Velsen

Op verzoek een compassietraining overdag in Velsen. Misschien is het vanwege werk.  Of ga je 's avonds liever niet meer de deur uit.  Daarom is er deze  extra compassietraining overdag in Velsen. Heerlijk 's middags vanaf 13.30 uur. Je bent van harte welkom bij deze compassietraining overdag in Velsen.

 

Op Mindfulness gebaseerd Compassievol leven (MBCL)

Compassietraining-haarlem-overveen

Compassietraining-Overdag-Velsen

Nieuwe startdatum  – … februari  2021

Deze training is geannuleerd vanwege Covid-19 maatregelen

Vanaf maandagmiddag  februari  wordt er een Compassietraining Overdag Velsen MBCL aangeboden in de praktijkruimte van trainer Titia van Rootselaar in Driehuis, Velsen.

Uiteraard met in achtneming van alle hygiëne maatregelen die er nodig zijn. Deelnemers worden ruim van te voren op de hoogte gebracht. 

 

Deze tijd nodigt ons uit open te staan voor het ontdekken van nieuwe mogelijkheden

Met de kracht van Compassie ontdek je andere manieren van omgaan met wat lastig is.  In jezelf of om je heen. Manieren die ondersteunend en helend zijn. Of je nu voor iemand zorgt, of zelf zorg nodig hebt. Behoefte aan warmte, troost, begrip, kalmerende en liefdevolle woorden. Wie heeft dat zo af en toe niet. Daarnaast onderzoeken we thema’s als dankbaarheid en vergeving. Dit biedt een waardevolle bijdrage aan ons welzijn.

 

Oude automatische patronen kunnen beetje bij beetje losgelaten worden

Door meer bewust aanwezig te zijn. En te kiezen voor wat heilzaam is. Juist nu kan Compassie bijdragenaan een betere omgang met de uitdagingen die we tegenkomen. Waardoor we kunnen zorgen voor emoties als angst, verdriet, verlies, somberte. Ook kwetsbaarheid, eenzaamheid, machteloosheid. In plaats van hier in meegenomen te worden, staan we stil bij wat er is. In plaats van ons te isoleren oefenen we liefdevol aanwezig te zijn, in verbinding met anderen. 

 

Compassietraining – Overdag – Velsen

 

Een meer liefdevolle omgang met lijden, frustratie, emotionele pijn

In de mindful compassie training ontdek je dit aan de hand van theorie, meditaties en oefeningen. Je ontwikkelt een betere zelfzorg en ervaart steun door een besef van medemenselijkheid. Er is meer verbondenheid met anderen. De mogelijkheid om er met liefde voor jezelf of een ander te zijn, zonder overspoeld te raken.

 

Naast het verder trainen van mindfulness komt onder meer het volgende aan bod:

  • Het erkennen van pijn en lijden. Hoe ons brein en organisme is geëvolueerd om ons te helpen overleven.
  • Inzicht in de drie basale emotieregulatiesystemen: het gevaarsysteem, gericht op zelfbescherming; het jaagsysteem, gericht op bevrediging en beloning; en het zorg- en kalmeringsysteem, gericht op geborgenheid, tevredenheid en verbondenheid.
  • Hoe de drie systemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf, maar ook van binnenuit, bijvoorbeeld door schaamte, zelfkritiek en een innerlijke pestkop.
  • Besef van onze gedeelde menselijke conditie. Waar we niet voor gekozen hebben, is niet onze fout.

Ook deze onderwerpen komen aan bod

  • Hoe mentale voorstellingen de emotieregulatiesystemen kunnen beïnvloeden. Hoe compassiebeoefening de balans kan helpen herstellen door ons zorg- en kalmeringsysteem te versterken. En een innerlijke helper te voeden.
  • Oefeningen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, denken.  Redeneren, visualiseren, spreken en handelen.
  • Oefeningen die ons helpen ontdekken wat bijdraagt aan geluk, vreugde en dankbaarheid.
  • Aandacht voor Vier Levensvrienden die ons kunnen bijstaan. Afhankelijk van waar een gegeven situatie om vraagt: liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, medevreugde en gelijkmoedigheid.

Opbouw

Het programma bestaat uit 8 sessies van 2 ½ uur en een compassie-meditatie dagdeel. De cursus vraagt van deelnemers dat zij thuis een uur per dag vrijmaken voor het doen van oefeningen. Er wordt thuis gewerkt met een werkboek en audio-cd’s. De structuur lijkt daarmee op de basis mindfulnesscursus.

 

Compassietraining Overdag – Velsen      

De training is ontwikkeld door Erik van den Brink (psychiater) en Frits Koster. Net als bij de mindfulnesscursus zijn de voornaamste leermeesters de eigen ervaring,  de uitwisselingen in de groep. Deelnemers zijn vrij in wat ze met elkaar delen. Zij hoeven de problemen niet voor elkaar op te lossen. Wel kunnen ze elkaar ondersteunen door ook in de uitwisselingen mindfulness en compassie te beoefenen.

MBCL

Compassietraining Overdag Velsen of ‘op Mindfulness gebaseerd compassievol leven’  (MBCL), is een training in mildheid en (zelf)compassie.  Het is een verdieping van de cursus Mindfulness (MBSR/MBCT).


compassietraining-haarlem-overveen

 

Het prachtig geschreven werkboek voor deelnemers, met waardevolle informatie, teksten van de oefeningen en  audio

 

compassietraining-haarlem-overveen Voor wie meer wil lezen, is er dit prachtige boek

 

 

 

 

 

Integratie dagelijkse leven

Tijdens de lessen is ruim aandacht voor het integreren van compassie in het dagelijkse leven. Na de training is het mogelijk deel te nemen aan andere vervolg-onderdelen van het aanbod. Om hiermee het geleerde te verdiepen en wakker  te houden.

compassietraining-overdag-velsen

Compassietraining Overdag – Velsen

     

Praktische informatie  –   Compassietraining Overdag – Velsen

Start 1 februari 2021
Overige data: 8 en 15-2/ 1, 8, 15, 22 en 29-3

22-2 niet vanwege vakantie
Tijd: 13.30-16.00 uur

Stiltemiddag 21-3
Tijd: 13.30-16.00 uur

Bijdrage hele cursus
€395,- (incl. BTW)
Inclusief
 8- wekelijkse lessen + 1 meditatie-en stilte-bijeenkomst

een gratis kennismakingsgesprek/wandel-intake
Het werkboek ‘Compassie in je leven’ waarin tal van oefeningen en
de theorie van de wekelijkse bijeenkomsten.
Je ontvangt een link waarmee je oefeningen en meditaties kunt downloaden.

Adres:
Van Maerlantlaan 8
1985HL, Driehuis

Er is deels vergoeding mogelijk, afhankelijk van de zorgverzekering.

Komen deze data je niet uit, 14 januari start er een compassietraining in het Poortgebouw van Elswout. Lees hier meer

De trainer, Titia van Rootselaar

Beroepsvereniging
Ik ben sinds 2008 een gecertificeerd MBSR mindfulness trainecategorie 1 VMBN.

VMBN lidnr. 2014533 . Sindsdien heb ik deze mindfulnesstraining regelmatig gegeven. Vanwege deze registratie, categorie 1 VMBN, geven verschillende zorgverzekeraars een gedeeltelijke vergoeding van de training.
Sinds 2013 geef ik ook de Compassie training. Ik deed de opleiding voor compassietrainer MBCL in 2013 bij Frits Koster en Erik van den Brink en ben in hun register A en B geregistreerd compassietrainer MBCL.
Ik deed de opleiding tot Interpersoonlijke mindfulness trainer (IPM)

pastedGraphic.png

pastedGraphic_1.png

 

Kennismaking

Voorafgaand aan deelname heeft een gratis kennismaking plaats. In dit gesprek is er ruimte voor vragen van de deelnemer en kan er gedeeld worden over welke thema’s/onderwerpen er meegenomen worden naar de compassie training. Ook zullen we er bij stil staan of de training aansluit bij wat de deelnemer er mee wil bereiken.

Je kunt je hier aanmelden voor een gratis kennismaking of voor de training

Compassietraining- Overdag – Velsen

 


compassietraining-overdag-velsen

Met de op Mindfulness gebaseerde Compassietraining MBCL ontwikkel je meer gevoelens van warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid. Voor jezelf  en anderen.

Compassietraining – Overdag- Velsen