Compassie

Een meer liefdevol leven met compassie

     Enkel met het hart kan men goed zien
     Het essentiële is onzichtbaar voor de ogen
Uit ‘De Kleine Prins’ van Antoine de Saint-Exupéry

Wat betekent compassie

Compassie, vaak synoniem gebruikt met ‘mededogen’, is het vermogen ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen. 

Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en de bereidheid om daarin verantwoordelijkheid te nemen. Het is een algemeen menselijke eigenschap, die bij iedereen in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet bloei gekomen is. Gelukkig kan compassie door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden. Dat is het doel van compassietraining. 

Compassie en wijsheid

Wijsheid houdt compassie in balans. We kunnen ons anders teveel met ons lijden identificeren. Dan hebben we geen oog meer voor momenten van plezier, geluk, een glimlach, de wind in de bomen of de zon op je gezicht. Of we kunnen ons verliezen in het streven naar oplossingen waar acceptatie en warmte een meer compassievolle houding zijn. Of we kunnen doorschieten in de zorg voor iemand waardoor we oververmoeid raken en we wellicht zorg bieden waar geen vraag naar is. Daarom is het nodig compassie te ondersteunen met wijsheid.

Compassie en wijsheid

‘Besef dat, zoals een vogel twee vleugels nodig heeft om te vliegen,
wijsheid en compassie gelijktijdig ontwikkeld dienen te worden.
                                                                                                        Matthieu Ricard

Waarom compassie?

Omdat pijn en lijden met het leven verbonden zijn, is compassie nodig.    

Laten we ons raken door het lijden in onszelf, in de wereld om ons heen, dan kunnen we tot compassie komen en daardoor alle positieve uitwerkingen hiervan in ons leven toelaten en dit laten doorstromen naar de wereld om ons heen. Compassie vraagt aandacht en mildheid, maar ook moed. Namelijk de moed om onze pijn onder ogen te zien en de verantwoordelijkheid te nemen voor wat we wel kunnen kiezen, namelijk hoe we ermee omgaan. We beginnen met zelfcompassie en geleidelijk aan breiden we onze compassie uit naar de wereld om ons heen.

Compassie meditatie 

Bij geregeld luisteren zul je gaande weg de positieve effecten ervaren.
Ik wens je veel luister plezier.

Een compassiemeditatie – aankomen in dit moment
15 min.    

 

 

Met veel dank aan Frits Koster en Erik van den Brink, zij schreven het boek Compassievol leven, de basis van de Compassietraining MBCL

Compassievol leven                                                                                    

 

 

 

En compassie in je leven, het hulpboek wat je krijgt bij deelname aan bij de Compassietraining
Compassie in je leven