Compassietraining

Van Mindfulness tot Heartfulness

Compassie is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen. Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en de moed en de bereidheid daarin verantwoordelijkheid te nemen.

Compassie hoeft niemand uit te sluiten, ook niet de persoon met wie we het meeste te maken hebben in ons leven… namelijk onszelf. Zouden we onszelf overslaan, dan kunnen we moeilijk aanvoelen wat een ander nodig heeft. Doordat we een gezondere relatie met onszelf ontwikkelen, wordt de weg geopend naar meer empathie en compassie voor anderen.

Compassie is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei gekomen is. Gelukkig kan compassie door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden en dat is het doel van de Compassietraining.

Luister naar Kristin Neff over Compassie….

 

Simply let experience take place very freely, so that your open heart is suffused with the tenderness of true compassion”