Compassietraining

Van Mindfulness tot Heartfulness

Compassie is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen. Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en de moed en de bereidheid daarin verantwoordelijkheid te nemen.

Compassie hoeft niemand uit te sluiten, ook niet de persoon met wie we het meeste te maken hebben in ons leven… namelijk onszelf. Zouden we onszelf overslaan, dan kunnen we moeilijk aanvoelen wat een ander nodig heeft. Doordat we een gezondere relatie met onszelf ontwikkelen, wordt de weg geopend naar meer empathie en compassie voor anderen.

Compassie is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei gekomen is. Gelukkig kan compassie door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden en dat is het doel van de Compassietraining.

 

Simply let experience take place very freely, so that your open heart is suffused with the tenderness of true compassion”
Ervaringen van deelnemers

Door de compassietraining sta ik anders in het leven: Ik voel me dankbaar.
Ik mag mezelf zijn: Ik hoef niet meer perfect te zijn en ik moet veel minder van mezelf, daardoor ervaar ik minder angst en spanning, en heb ik meer zelfvertrouwen. Ook in contact met anderen. Ik voel me meer verbonden met anderen, daardoor vind ik het leuker om met anderen om te gaan. Ik geniet meer van het contact met degenen wie ik lief heb en ik heb minder last van sociale angst, op feestjes bijvoorbeeld. Ik heb meer contact met mensen, ook met mensen die ik niet ken op straat.

Ik leef meer bewust, in het moment, in het nu. Ik ben milder voor mezelf geworden. Ik mag verdrietig zijn en pijn hebben.
Ik zorg beter voor mezelf, ik geef mezelf vaker wat ik nodig heb. En op momenten dat het tegenzit, heb ik helpende gedachten, in plaats van (ver)oordelende gedachten. Dat is heel wat, vind je niet?!!

De Compassietraining heeft mij meer inzicht gegeven in de werking van ons brein, inzichten in het zijn, het leren omgaan met wat er op mijn pad komt zonder er over te oordelen. Ik heb Titia als een warme, liefdevolle vrouw en een fijne, gepassioneerde coach ervaren. Ik heb de geleide meditaties als erg prettig ervaren. Je hebt een hele fijne stem om naar te luisteren.