Het onvermijdelijke lijden

 

image

      Liefde en compassie zijn noodzakelijkheden,
geen luxe artikel.
Zonder deze kwaliteiten kan
de mensheid niet overleven. De Dalai Lama

Compassie

Com-passie’ betekent letterlijk ‘lijden met’. ‘Zelf-compassie’ is ‘lijden met onszelf’ en is daarmee een bijzondere vorm van acceptatie: namelijk acceptatie van onszelf zoals we zijn, van onze pijn en onze reacties op de pijn. Zelfcompassie is die zorg en vriendelijkheid aan onszelf geven die we ook aan dierbare anderen zouden geven.We krijgen allemaal te maken met tegenslag: met pijn, ziekte, verlies, ouderdom… Alles waar we ons aan hechten blijkt vergankelijk…. Wat de toekomst in petto heeft kunnen we nooit zeker weten, al bereiden we ons nog zo goed voor.

Klachten en gezondheidsproblemen

Veel klachten en gezondheidsproblemen worden verergerd omdat we die onzekere aspecten van ons bestaan niet willen accepteren. Hoe meer we er naar streven om greep te krijgen op deze onzekere aspecten, des te meer we lijden en de vreugdevolle momenten van het leven aan ons voorbijgaan.Ook kunnen we lijden door gedachten en gevoelens van zelfkritiek, afkeuring, schaamte, gevoelens van minderwaardigheid… Ook wel de innerlijke pestkop genoemd.
Mindfulness draagt bij aan acceptatie voor wat er is, wat het ook is. Compassie draagt bij aan het ontwikkelen van een innerlijke helper, zodat we onszelf kunnen kalmeren en weer kunnen ontspannen in een innerlijk wel-zijn.

Wetenschappelijk onderzoek (Neff,K.D.) toont aan dat zelfcompassie samengaat met:

  • een verzachtende invloed op de impact van negatieve gebeurtenissen
  • meer persoonlijk initiatief,
  • grotere vaardigheid om met moeilijkheden om te gaan en het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen acties
  • minder angst om fouten te maken en minder angst voor afwijzing
  • meer zelfrespect en sympathie voor eigen tekortkomingen
  • betere zelfzorg en gezonder eetgedrag
  • meer emotionele intelligentie en effectievere emotieregulatie door emoties met
  • vriendelijkheid in plaats van met vijandigheid te benaderen
  • meer positieve emoties, wijsheid, levensgeluk en optimisme
  • meer sociale verbondenheid.

 

Wellicht zijn alle draken in ons leven
uiteindelijk prinsessen
die er in angst en beven slechts naar haken
ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken.
Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft
in diepste wezen wel niets anders dan iets
dat onze liefde nodig heeft.
R.M Rilke