Compassie training Alkmaar

Van Mindfulness tot Heartfulness

Op Mindfulness gebaseerd compassievol leven

In deze Compassie training leer je het leven in al zijn facetten te omarmen.
Meer bewust te genieten van een moment van vreugde, van een situatie die je dankbaar stemt. En ook om met een milde blik begrip en acceptatie  te hebben voor lastige gedachten en gewoontepatronen. Ons hart en geest te openen voor pijn en lijden van onszelf en anderen. Compassie stelt je in staat meer levensgeluk te verwerven. 

Compassie is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen.
Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en de moed en de bereidheid daarin verantwoordelijkheid te nemen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er een sterke samenhang is tussen compassie en gezondheid, welzijn en de weerbaarheid bij tegenslag. 

Er is moed voor nodig om dit aan te gaan.
Eenmaal onderweg gaan we een grotere veerkracht en vrijheid  ervaren in de omgang met de ups en downs van het leven, en wordt welzijn en gezondheid  bevorderd.

In de Mindfulnesstraining wordt al een houding van mildheid en mededogen ontwikkeld. In de Compassie training wordt de ontwikkeling van een mededogend hart – Heartfulness– en van opmerkzaamheid voortgezet.

In Azië wordt hiervoor wel het beeld van een vogel gebruikt. De ene vleugel van de vogel staat voor ‘wijsheid’ en de andere vleugel voor ‘mededogen’. De vogel heeft beide vleugels nodig om te kunnen vliegen. Zij houden elkaar in evenwicht. Pogingen om zorgzaam en vriendelijk te zijn zonder inzicht kunnen tot dwaze en ongezonde vormen van mededogen leiden. En het trainen van opmerkzaamheid zonder compassie kan leiden tot een kille houding. Mindfulness &  Compassie oefenen tezamen hun heilzame werking uit en gaan daarbij hand in hand.

 In een compassie training kun je leren om compassievoller te leven.

Compassie voor jezelf

Compassie hoeft niemand uit te sluiten, ook niet de persoon met wie we het meeste te maken hebben in ons leven… namelijk onszelf.
Zouden we onszelf overslaan, dan kunnen we moeilijk aanvoelen wat een ander nodig heeft. Doordat we een gezondere relatie met onszelf ontwikkelen, wordt de weg geopend naar meer empathie en compassie voor anderen.

Compassie is een algemeen menselijke eigenschap,
die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei gekomen is. Gelukkig kan compassie door beoefening en inzicht wel ontwikkeld en verdiept worden en dat is het doel van de Compassietraining.

compassietraining alkmaar
Simply let experience take place very freely, so that your open heart is suffused with the tenderness of true compassion”

Ervaringen compassietraining deelnemers

  • “Door de compassietraining sta ik anders in het leven: Ik voel me dankbaar.
    Ik mag mezelf zijn: Ik hoef niet meer perfect te zijn en ik moet veel minder van mezelf, daardoor ervaar ik minder angst en spanning, en heb ik meer zelfvertrouwen. Ook in contact met anderen. Ik voel me meer verbonden met anderen, daardoor vind ik het leuker om met anderen om te gaan. Ik geniet meer van het contact met degenen wie ik lief heb en ik heb minder last van sociale angst, op feestjes bijvoorbeeld. Ik heb meer contact met mensen, ook met mensen die ik niet ken op straat.”

——

  • “Ik leef meer bewust, in het moment, in het nu. Ik ben milder voor mezelf geworden. Ik mag verdrietig zijn en pijn hebben. Ik zorg beter voor mezelf, ik geef mezelf vaker wat ik nodig heb. En op momenten dat het tegenzit, heb ik helpende gedachten, in plaats van (ver)oordelende gedachten. Dat is heel wat, vind je niet?!!”

——

  • De Compassietraining heeft mij meer inzicht gegeven in de werking van ons brein, inzichten in het zijn, het leren omgaan met wat er op mijn pad komt zonder er over te oordelen. Ik heb Titia als een warme, liefdevolle vrouw en een fijne, gepassioneerde coach ervaren. Ik heb de geleide meditaties als erg prettig ervaren. Je hebt een hele fijne stem om naar te luisteren.”