De Compassietraining MBCL

image

 Ring the bells that still can ring

Forget your perfect offering

There is a crack in everything

That’s how the light gets in

– Leonard Cohen-

Compassietraining is een training in mildheid en (zelf)compassie, als verdieping van en vervolg op de Mindfulnesstraining.

Veel mensen ervaren na de achtweekse MBSR/MBCT de behoefte om mindfulness uit te breiden met de beoefening van compassie. De 8 weken durende Compassietraining is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie.In onze cultuur ervaren veel mensen psychische problemen, hebben een lage dunk van zichzelf en gaan gebukt onder zelfverwijt of schaamte. In de compassietraining worden oefeningen aangeboden worden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met onszelf en anderen te ervaren.

Voor wie? De training MBCL is een groepsgerichte compassietraining, bedoeld voor hen die zich (deels) in bovengenoemde beschrijvingen herkennen en eerder de mindfulness cursus (MBSR/MBCT) hebben gevolgd. De compassietraining bouwt daar namelijk op voort en is geschikt voor hen die gemotiveerd zijn tot nader zelfonderzoek en aan de eigen ervaring willen toetsen wat heilzaam voor hen is en wat niet. Met name is deze cursus bedoeld voor mensen die wel ondervonden hebben dat mindfulnessbeoefening hen goed doet,maar die moeite hebben deze in hun leven te integreren en een milde, vriendelijke houding daarbij te ontwikkelen. Bij deelnemers wordt gesuggereerd dat zij gedurende de training dagelijks ¾ à 1 uur tijd vrijmaken voor oefeningen.

Inhoud

Naast het verder trainen van mindfulness komt onder meer het volgende aan bod:

  • Het erkennen van pijn en lijden en hoe ons brein en organisme is geëvolueerd om ons te helpen overleven.
  • Inzicht in de drie basale emotieregulatiesystemen: het gevaarsysteem, gericht op zelfbescherming; het jaagsysteem, gericht op bevrediging en beloning; en het zorg- en kalmeringssysteem, gericht op geborgenheid, tevredenheid en verbondenheid.
  • Hoe de drie systemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf, maar ook van binnenuit, bijvoorbeeld door schaamte, zelfkritiek en een innerlijke pestkop.
  • Besef van onze gedeelde menselijke conditie (common humanity) en dat waar we niet voor gekozen hebben, is niet onze fout.
  • Hoe mentale voorstellingen de emotieregulatiesystemen kunnen beïnvloeden en compassie beoefening de balans kan helpen herstellen door ons zorg- en kalmeringssysteem te versterken en een innerlijke helper te voeden.
  • Oefeningen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, denken en redeneren, visualiseren, spreken en handelen.
  • Oefeningen die ons helpen ontdekken wat bijdraagt aan geluk, vreugde en dankbaarheid.
  • Aandacht voor Vier Levensvrienden die ons kunnen bijstaan, afhankelijk van waar een gegeven situatie om vraagt: liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, medevreugde en gelijkmoedigheid.

Opbouw

De Compassietraining wordt gegeven in 8 sessies van 2,5 uur. De cursus vraagt van deelnemers dat zij thuis een uur per dag vrijmaken voor het doen van oefeningen. Er wordt thuis gewerkt met een werkboek en audio-cd’s. De structuur lijkt daarmee op de basis Mindfulnesstraining. Anders dan bij MBSR/MBCT is er hier meer keuzemogelijkheid welke oefeningen verdiept worden. We spreken van oefensuggesties om het belang te benadrukken van het compassievol kiezen voor die oefeningen die aansluiten bij de fase en het leerproces waarin de deelnemer zich bevindt.

Onderbouwing

De training is ontwikkeld door Erik van den Brink (psychiater) en Frits Koster. Net als bij deMindfulnesscursus zijn de voornaamste leermeesters de eigen ervaring en de uitwisselingen in de groep. Deelnemers zijn vrij in wat en hoeveel ze met elkaar delen en hoeven de problemen voor elkaar niet op te lossen. Wel kunnen ze elkaar ondersteunen door ook in de uitwisselingen mindfulness en compassie te beoefenen. De training is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie en bestaat uit diverse onderdelen,waarvan afzonderlijk het positieve effect in research is aangetoond. De training als geheel is in de pilotfase van onderzoek en wordt in de eerste evaluaties heel positief gewaardeerd. De inhoud is geïnspireerd o.a. op het werk van Paul Gilbert,  Christopher Germer, Kristin Neff en Rick Hanson en Tara Brach.